1511, 2017
  • kucica-mastalica-blog-kretivnost-01

Razvijajte kreativnost kod svog mališana

Kreativnost je reč latinskog porekla – “creare” znači stvarati, rađati. Za ono što je kreativno najčešće kažemo da originalo, novo, neuobičajeno, spontano. Pa se kao sinonimi za kreativnost često koriste reči

Tu smo da vas obavestimo, prijavite svoju malu ljubav da se druži i uči zajedno sa nama već danas!