Razvijajte kreativnost kod svog mališana

Kreativnost je reč latinskog porekla – “creare” znači stvarati, rađati. Za ono što je kreativno najčešće kažemo da originalo, novo, neuobičajeno, spontano. Pa se kao sinonimi za kreativnost često koriste reči – genijalnost i originalnost!

Kako podstaći kreativnost kod deteta?
Roditelji, vaspitači, odrasle osobe mogu na razne načine podsticati kretivnost kod dece, jedan od njih je i postavljanje pitanja koja pobuđuju različite psihičke funkcije:
Ko? Kada? Gde? Kako? Imaš li drugu ideju? Šta te još podseća na to? Po čemu je to slično, a po čemu različito od …? Šta misliš da će se dogoditi ako…?

Sa decom se možemo igrati i različite igre kojima podstičemo i razvijamo njihovu kreativnost:
igre originalnih odgovora, npr. Šta je sve crveno?

Izmišljanje nastavka priče ili drugačijeg kraja priče, pronalaženje veza izmedju predmeta ili bića, dovršavanje jednostavnih crteža na što zanimljiviji način.

Roditelji koji neguju kreativnost smanjuju anksioznost, stres kod sebe i kod dece, stvarajući atmosferu u kojoj se dete oseća sigurno, prihvaćeno i slobodno.

Kakve su kreativne osobe:

 • otvorene prema okolini
 • kritične
 • fleksibilne
 • lako se oduševe
 • imaju puno inicijative
 • originalne
 • energične i hrabre
 • vole novo
 • istrajno rade na rešavanju zadatka, problema
 • nezavisne, zrele, emocionalno stabilne i dominantne
 • imaju izrazit osjećaj za humor

Roditelji podstičite svoju decu na kreativnost i budite im maštu, ali i Vi naučite od svoje dece:
Da budete veseli bez razloga
Da se uvek nečim zabavite i zainteresujete
Da svom snagom stremite ka onom što želite 🙂


“Mašta je puno važnija od znanja.
Može se sve znati, ali ništa ne napraviti, dok se sa malo mašte može napraviti sve.”

Albert Ajnštajn

header-homme-kucica-mastalica-01