PROGRAM ADAPTACIJE

Značajnu pažnju posvećujemo programu adaptacije u našem vrtiću, jer svakom detetu je potrebno određeno vreme da se prilagodi novoj sredini, da upozna osobe koje će brinuti o njemu, kao i da upozna nove drugare. U odnosu na uspešnost adaptacije deteta na novu sredinu zavisiće i njegova želja da svakodnevno dolazi u vrtić i boravi sa drugarima. Zato smo mi posvetili posebnu pažnju ovom procesu, sprovodimo je postepena, sa što manje stresa za dete i roditelja.

Polazak u vrtić je velika promena u životu deteta, najčešće je to prvo odvajanje od roditelja. Iz sigurne i zaštićene porodične sredine dete dolazi u nepoznat prostor, među nepoznate osobe. Te promene izazivaju strah od odvajanja i strah pred nepoznatim osobama i situacijom. Sa druge strane to je normalan proces odrastanja deteta i neophodan je za razvoj ličnosti.

Mi praktikujemo da roditelj i dete posete vrtić i upoznaju se sa prostorom i vaspitnim osobljem i pre nego što dete krene u vrtić. Sa roditeljima se vodi razgovor o detetovim navikama, potrebama i specifičnostima, kako bi vaspitač imao bolji uvid u karakteristike detata i prilagodio svoje metode detetovim potrebama. U cilju toga roditeljima će se ponuditi upitnik koji će sadržati detaljna pitanja o navikama, potrebama i prirodi deteta. Ukoliko dete ima poteškoća pri odvajanju od roditelja, vaspitač i roditelj će raditi zajedno i razvijati strategije da se dete oseti sigurno i udobno u vrtiću. Prijatno, posvećeno osoblje vrtića ostvariće dobru komunikaciju sa roditeljima što je od presudnog značaja za adaptaciju deteta i polazak u vrtić.

Ono što vi možete uraditi da olakšate period adaptacije:

  • upoznajte dete sa vrtićem, grupom, budućim vaspitačem dolaskom u posetu vrtića
  • imajte puno razumevanje za detetova osećanja i reakcije,
  • budite tačni kada dolazite,
  • provodite više vremena s detetom kod kuće u igrama i aktivnostima koje voli,
  • redovno dovodite dete u vrtić I sarađujte sa vaspitačem
  • saznajte o vrtiću kroz igru umesto da insistirate da Vam priča o njemu

Roditelji trebaju imati na umu da je vrtić lepo mesto, puno igre, zabave i da će teškoće adaptacije proći. Važno je zadržati pozitivan stav prema vrtiću, i da to što vaše dete ostaje u vrtiću omogućava mu da razvija nove veštine i stiče nova znanja. Vrtić je savršena priprema za vašeg mališana da dalje korača samouvereno kroz život.

Ako Vam se dopadamo, registrujte se da budete uvek u kontaktu sa nama.

PRIJAVITE SE