SARADNJA SA PORODICOM

Uključivanje porodice u aktivnosti vrtića korisno je za dete, porodicu i program rada samog vrtića. Vaspitači i članovi porodice snose zajedničku odgovornost za razvijanje saradničke veze, komunikaciju i poštovanje. Razgovor sa porodicom o idejama, zadacima i ciljevima odvija se u prostoru posebno namenjenom za prijem roditelja.

Posećujući vrtić i učestvujući u aktivnostima vrtića članovi porodica će:

 • razvijati osećaj pripadnosti vrtiću
 • naučiti da posmatraju svoje dete u odnosu na drugu decu
 • razumeti bolje dečiji razvoj
 • upoznati i poštovati vaspitački tim
 • učiti o aktivnostima koje su zabavne i mogu da se realizuju u kući
 • upoznati nove osobe o kojima je dete pričalo
saradnja-sa-porodicom-box

Vaspitači obučavaju roditelja kako da motiviše svoje dete i kako da porodica pomogne detetu da reši neki problem, da nauči dete posebnim veštinama koje imaju neki od članova porodica (slikanje, fotografisanje, sviranje nekog instrumenta). Učešće porodice u radu vrtića ogledaće se kroz prikupljanje i donošenje raznih materijala, predmeta, raznih dečijih knjiga i časopisa i time staviti neki lični pečat u sam prostor.
Ovaj program predviđa da se savetodavni sastanci organizuju 4 puta godišnje, a po potrebi i češće.

Roditelji će između ostalog kao aktivni učesnici uzimati učešće u svim važnim aspektima programa. U zavisnosti od teme sastanaka po potrebi biće prisutni i spoljni sardnici, psiholog, pedagog, logoped. Kao formu za dobijanje informacija o temama koje su porodici interesantne za roditeljski sastanak koristiće se upitnik kojim će roditelji izabrati neku od ponuđenih tema.

Saradnje sa porodicom odvija se:

 • putem svakodnevnih individualnih razgovora
 • preko informativnih panoa
 • roditeljskih sastanaka
 • otvorenih vrata (jednom nedeljno u dogovoreno vreme)
 • putem kvartalnog izveštavanja
 • kroz radionice sa roditeljima
 • razne zajedničke aktivnosti
 • putem web-sajta vrtić

Ako Vam se dopadamo, registrujte se da budete uvek u kontaktu sa nama.

PRIJAVITE SE